Feil i boka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

 

2. opplag, bokmål

Teoridel

8.65 b) Svaret skal være: 31 904 kr

Oppgavedel

5.136 c) |AB|=32

 

6.220 b)2) Svaret skal være: ln 3

_______________________________________________________________________________

1. opplag

Teoridel

Side 84: Likningen i øverste linje mangler "= 0". (Gjelder bokmålsutgaven.)

Side 89: Den ene løsningen skal være : π + π4 = 5π4

4.31 b) Oppgaven skal være: [6, 9, –15] og [8, 12, –21]

Side 174: Fjerde linje i eksempelet skal slutte med:  = 4
               Sjuende linje i eksempelet skal slutte med   = 46 61 67
               Åttende linje i eksempelet skal være:  CAG=44,0° _ _

5.40 a) Svaret skal være: [2, 3, –3] 

8.65 b) Svaret skal være: 31 904 kr

 

Oppgavedel

1.218 I oppgaven er a > 0.
1.225 Oppgaven hører hjemme i kapittel 6 der den er nr. 6.242.

2.301 c) 180° – 78° = 102°
2.313 Setningen "Bruk enhetssirkelen og vis alle mellomregninger!" skal fjernes. Oppgavene skal løses digitalt.

3.122  2 – 2sinx
3.142  f(x)=2cos((π/8)xπ/4)
3.161 d) 2/cos2(2x)
3.308 e), 3.309 b)2) og 3.324 d): I denne utgaven blir volum av omdreiningsgjenstander behandlet i kapittel 6. Disse oppgavene blir derfor fjernet i opptrykk av boka.
3.321 Det er kommet inn et likhetstegn for mye. Svarene skal nummereres b) c) d).

4.163 I oppgaveteksten skal det stå AT = 4 (ikke AC).

5.133 e) 66,2º (66,16)
5.134 I oppgaveteksten har x-koordinaten til punktet A feil fortegn. Det skal være: A(1, 1, -3).

5.136 c) |AB|=32

5.312 f) 107,

5.317 b) (0, -7, -1) og (4, 17)
5.325 c) I oppgaveteksten skal det stå:

             "Vis at likningen for α er
                     x + 2y + z 4 = 0" 

6.127 b) I oppgaveteksten skal det stå:
                 "... avgrenset av koordinataksene, grafen til f og linja x = h, ...."
6.135 a) 13cos3x+C
6.220 b)2) Svaret skal være: ln 3
6.231 a) Toppunkt: (2,4e2)

7.130 a) y = 245e0,3t
7.164 b) y = (1 – t) · e–3t
7.320 b) Amplituden er 0,3.

8.300 c) n2 + 2n + 2
8.306 317 mil 

 

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.