Sinus R2 (2015)

Gratis Sinus R2 (2015) nettsted for programfaget matematikk R2

Sinus R2 (2015) Sinus R2 består av:

  • lærebok med teoridel og oppgavedel
  • og dette nettstedet

Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet:

  • kontrolloppgaver med løsningsforslag
  • GeoGebra R2 forklaringer
  • løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka
  • sammendrag fra teoridelen i læreboka

De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er laget av Helge Ekholt.

Sinus er tilpasset en todelt eksamen.

Tore Oldervoll, Odd Orskug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hals