6 Integrasjonsmetoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 6  

  • beregne integraler av de sentrale funksjonene ved antiderivasjon og ved hjelp av variabelskifte, ved delbrøkoppspalting med lineære nevnere og ved delvis integrasjon
  • tolke det bestemte integralet i modeller av praktiske situasjoner og bruke det til å beregne arealer av plane områder og volumer av omdreiningslegemer
  • derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte slike funksjoner
  • formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte