3 Trigonometriske funksjoner

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Kapittel 3

  • derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte slike funksjoner
  • omforme trigonometriske uttrykk av typen a sin kx + b cos kx og bruke dem til å modellere periodiske fenomener
  • formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte

Her finner du GeoGebra forklaringer.

Vedlegg

  • Sinustegneren (ggb)
  • Tangenstegneren (ggb)
  • Sinusteiknaren (ggb)
  • Tangensteiknaren (ggb)