Eldre utgave Sinus R2 (2008)

Dette nettstedet er til læreboka fra 2008

Omslag 2008-utgaven Verket består av:

♦ Grunnboka Sinus R2 (2008)

♦ oppgavesamlingen coSinus R2 (2008)

♦ dette nettstedet

Nettstedet er organisert som grunnboka. Oppgaver, lenker, artikler og annet er lagt til det kapittelet der det hører til.

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, Sigbjørn Hals