1 Integralregning (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

kap 1 forside ♦ gjøre rede for definisjonen av bestemt integral som grense for en sum og ubestemt integral som antiderivert

♦ beregne integraler av de sentrale funksjonene ved antiderivasjon og ved hjelp av variabelskifte, ved delbrøkoppspalting med lineære nevnere og ved delvis integrasjon

♦ tolke det bestemte integralet i modeller av praktiske situasjoner og bruke det til å beregne arealer av plane områder og volumer av omdreiningslegemer

♦ formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte

Interaktive oppgaver

 • 1.5 Utforskning 1
 • 1.5 Utforskning 2
 • 1.5 Oppgave 1
 • 1.5 Oppgave 2
 • 1.5 Oppgave 3
 • 1.5 Oppgave 4
 • 1.5 Oppgave 5
 • 1.5 Oppgave 6
 • 1.5 Oppgave 7
 • 1.7 Oppgave 1
 • 1.7 Oppgave 2
 • 1.8 Oppgave 1
 • 1.8 Oppgave 2
 • 1.8 Oppgave 3