2 Trigonometri (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

kap 2 forside ♦ forenkle og løse lineære og kvadratiske likninger i trigonometriske uttrykk ved å bruke sammenhenger mellom de trigonometriske funksjonene

Interaktive oppgaver

 • 2.2 Utforskning
 • 2.2 Oppgave 1
 • 2.2 Oppgave 2
 • 2.2 Oppgave 3
 • 2.2 Oppgave 4
 • 2.3 Oppgave 1
 • 2.3 Oppgave 2
 • 2.3 Oppgave 3
 • 2.3 Oppgave 4
 • 2.3 Oppgave 5
 • 2.3 Oppgave 6
 • 2.3 Oppgave 7
 • 2.8 Utforskning
 • 2.8 Oppgave

Forklaringer

 • Sammendrag (eldre versjon)
 • Oppgave 2.20 med GeoGebra 4.0
  43 KB Last ned
 • Enhetssirkelen (ggb)
 • Enhetssirkelen i radianer (ggb)
 • Tangenstegneren (ggb)
 • Eksempel side 72 endre innstillinger
  18 KB Last ned
 • Eksempel side 74 med GeoGebra
  86 KB Last ned
 • Oppgave 2.61 med GeoGebra 4.0
  87 KB Last ned
 • Eksempel side 80 med GeoGebra
  57 KB Last ned

Vedlegg

 • Sinuslikninger (ggb)
 • Sinuslikningar (ggb)
 • Tangenslikninger (ggb)
 • Tangenslikningar (ggb)
 • Cosinuslikninger (ggb)
 • Cosinuslikningar (ggb)