3 Trigonometriske funksjoner (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

kap 3 forside ♦ derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte slike funksjoner

♦ omforme trigonometriske uttrykk av typen 
            a sin kx + b cos kx
  og bruke dem til å modellere periodiske fenomener

Interaktive oppgaver

 • 3.1 Utforskning 1
 • 3.1 Utforskning 2
 • 3.1 Oppgave
 • 3.4 Utforskning
 • 3.4 Oppgave
 • 3.6 Oppgave 1
 • 3.6 Oppgave 2
 • 3.6 Oppgave 3
 • 3.6 Oppgave 4
 • 3.6 Oppgave 5
 • 3.7 Oppgave 1
 • 3.7 Oppgave 2
 • 3.8 Oppgave 1
 • 3.8 Oppgave 2
 • 3.8 Oppgave 3
 • 3.10 Utforskning

Forklaringer

 • Sinustegneren (ggb)
 • Sinusfunksjonen (ggb)
 • Oppgave 3.11 med GeoGebra 4.0
  135 KB Last ned
 • Eksempel side 99-101 med GeoGebra
  81 KB Last ned
 • Oppgave 3.30 med GeoGebra 4.0
  153 KB Last ned
 • Cosinustegneren (ggb)
 • Tangenstegneren (ggb)
 • Oppgave 3.51 med GeoGebra 4.0
  90 KB Last ned
 • Oppgave 3.63d med GeoGebra 4.2
  62 KB Last ned
 • Oppgave 3.75a med GeoGebra
  69 KB Last ned
 • Omskriving av (a sin kx + b cos kx)
 • Sammendrag (eldre versjon)