5 Romgeometri (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

kap 5 forside ♦ bruke vektorregning til å finne liknings- og parameterframstillinger til linjer, plan og kuleflater

♦ beregne lengder, vinkler og arealer i legemer avgrenset av plan og kuleflater

Tore Oldervoll har skrevet et tillegg til delkapittelet 5.1:

♦ Avstand fra punkt til plan

Du finner det i boksen Vedlegg.