6 Følger og rekker (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

kap 6 forside ♦ finne og analysere rekursive og eksplisitte formler for tallmønstre med og uten digitale hjelpemidler, og gjennomføre og presentere enkle bevis knyttet til disse formlene

♦ gjennomføre og gjøre rede for induksjonsbevis

♦ summere endelige rekker med og uten digitale hjelpemidler, utlede og bruke formlene for summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker, og bruke dette til å løse praktiske problemer

♦ regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter, bestemme konvergensområdet for disse rekkene og presentere resultatene

Interaktive oppgaver

 • 6.2 Oppgave
 • 6.2 Utforskning
 • 6.3 Oppgave 1
 • 6.3 Oppgave 2
 • 6.3 Utforskning
 • 6.4 Oppgave 1
 • 6.4 Oppgave 2
 • 6.5 Oppgave 1
 • 6.5 Oppgave 2
 • 6.7 Oppgave
 • 6.7 Utforskning