7 Integrasjonsmetoder (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

kap 7 forside ♦ beregne integraler av de sentrale funksjonene ved antiderivasjon og ved hjelp av variabelskifte, ved delbrøkoppspalting med lineære nevnere og ved delvis integrasjon

♦ tolke det bestemte integralet i modeller av praktiske situasjoner og bruke det til å beregne arealer av plane områder og volumer av omdreiningslegemer

♦ derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte slike funksjoner

♦ formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte