Feil i boka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

 

2. opplag, bokmål

Teoridel

Side 16: Vi skriver at integrasjon ved variabelskifte vil bli gjennomgått i kapittel 7, det riktige er i kapittel 6.

side 148: Løsning a). I GeoGebra-kommandoen skal det stå Pyramide[A, B, C, D, T]. D mangler.

8.65 b) Svaret skal være: 31 904 kr

Oppgavedel

3.110 d) intervallet til h(x) skal være [0, 2π]

4.213 Fasit på oppgaven skal være [5, 5, 5] eller [-5, -5, -5]

5.136 c) |AB|=32

 

6.220 b)2) Svaret skal være: ln 3

7.308 a) y'-7y=0 er separabel.
7.308 e) y' = (+ 2)/x  y er homogen. 

_______________________________________________________________________________

1. opplag, bokmål og nynorsk

Teoridel

Side 16: Vi skriver at integrasjon ved variabelskifte vil bli gjennomgått i kapittel 7, det riktige er i kapittel 6.

Side 84: Likningen i øverste linje mangler "= 0". (Gjelder bokmålsutgaven.)

Side 89: Den ene løsningen skal være : π + π4 = 5π4

4.31 b) Oppgaven skal være: [6, 9, –15] og [8, 12, –21]

side 148: Løsning a). I GeoGebra-kommandoen skal det stå Pyramide[A, B, C, D, T]. D mangler.

Side 174: Fjerde linje i eksempelet skal slutte med:  = 4
               Sjuende linje i eksempelet skal slutte med   = 46 61 67
               Åttende linje i eksempelet skal være:  CAG=44,0° _ _

5.40 a) Svaret skal være: [2, 3, –3] 

8.65 b) Svaret skal være: 31 904 kr

 

Oppgavedel

1.218 I oppgaven er a > 0.
1.225 Oppgaven hører hjemme i kapittel 6 der den er nr. 6.242.

2.301 c) 180° – 78° = 102°
2.313 Setningen "Bruk enhetssirkelen og vis alle mellomregninger!" skal fjernes. Oppgavene skal løses digitalt.

3.110 d) intervallet til h(x) skal være [0, 2π]
3.122  2 – 2sinx
3.142  f(x)=2cos((π/8)xπ/4)
3.161 d) 2/cos2(2x)
3.308 e), 3.309 b)2) og 3.324 d): I denne utgaven blir volum av omdreiningsgjenstander behandlet i kapittel 6. Disse oppgavene blir derfor fjernet i opptrykk av boka.
3.321 Det er kommet inn et likhetstegn for mye. Svarene skal nummereres b) c) d).

4.163 I oppgaveteksten skal det stå AT = 4 (ikke AC).
4.213 Fasit på oppgaven skal være [5, 5, 5] eller [-5, -5, -5]

5.133 e) 66,2º (66,16)
5.134 I oppgaveteksten har x-koordinaten til punktet A feil fortegn. Det skal være: A(1, 1, -3).

5.136 c) |AB|=32

5.312 f) 107,

5.317 b) (0, -7, -1) og (4, 17)
5.325 c) I oppgaveteksten skal det stå:

             "Vis at likningen for α er
                     x + 2y + z 4 = 0" 

6.127 b) I oppgaveteksten skal det stå:
                 "... avgrenset av koordinataksene, grafen til f og linja x = h, ...."
6.135 a) 13cos3x+C
6.220 b)2) Svaret skal være: ln 3
6.231 a) Toppunkt: (2,4e2)

7.130 a) y = 245e0,3t
7.164 b) y = (1 – t) · e–3t
7.320 b) Amplituden er 0,3.
7.308 a) y'-7y=0 er separabel.
7.308 e) y' = (+ 2)/x  y er homogen. 

8.300 c) n2 + 2n + 2
8.306 317 mil 

 

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.